Kako se leče prehlada i grip?

Lečenje prehlade

Trenutno ne postoji antivirusni lek koji bi mogao izlečiti prehladu ili skratiti njeno trajanje. Ne postoji ni lek koji trenutno otklanja simptome prehlade i gripa. Ipak, raspoloživ je veliki broj lekova i tremana koji pomažu da se ublaže simptomi prehlade (simptomatska terapija):

bezreceptni lekovi:

 • višekomponentni kombinovani preparati (uglavnom namenjeni lečenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®
 • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Reukap®
 • antitusici (protiv suvog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
 • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Lostop®
 • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu telesnu temperaturu), npr. Paracetamol
 • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact Spray®
 • topikalni preparati poput krema ili gelova za oštećenu/ispucalu kožu oko nosnica
 • odmaranje
 • pojačan unos tečnosti
 • izbegavanje konzumiranja alkohola i duvanskih proizvoda

Kod dece s povišenom temperaturom ne smeju se primenjivati preparati na bazi acetilsalicilne kiseline, jer kod primene tokom virusnih infekcija kod dece mogu dovesti do razvoja Reyevog sindroma, potencijalno veoma ozbiljnog, čak i smrtonosnog poremećaja. Nadalje, stručnjaci ne preporučuju primenu acetilsalicilne kiseline, ili bilo kojeg preparata koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, kod bilo kakve virusne infekcije (poput gripa, osipnih bolesti…) kod dece mlađe od 12 godina.

Lečenje gripa

Lekar može odrediti specifičan tretman gripa na osnovu:

 • godina starosti pacijenta, ukupnog zdravstvenog stanja i prethodne anamneze
 • tipa i proširenosti gripa, te težine simptoma
 • individualne podnošljivosti određene farmakoterapije i/ili terapijskih procedura
 • očekivanog toka bolesti
 • Vašeg mišljenja ili preferencija

Cilj lečenja gripa jeste sprečiti ili ublažiti razvoj težih simptoma. Tretman može sadržati:

bezreceptne lekove:

 • višekomponentni kombinirani preparati (uglavnom namenjeni lečenju više simptoma odjednom), npr. Rhinostop®
 • dekongestivi (protiv začepljenosti nosa), npr. Reukap®
 • antitusici (protiv suvog kašlja) i sekretolitici/ekspektoransi (podstiču produktivni kašalj i olakšavaju iskašljavanje), npr. Bronchobos®
 • antihistaminici (protiv pojačane sekrecije sadržaja iz nosa, protiv kašlja), npr. Lostop®
 • analgetici i antipiretici (ublažavaju bolove i snižavaju povišenu telesnu temperaturu), npr. Paracetamol
 • peroralni antiseptici (protiv grlobolje), npr. Lysobact® ili Lysobact Spray®
 • odmaranje
 • pojačan unos tečnosti
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duvanskih proizvoda

lekove na recept – antivirotici (lekovi koji deluju protiv virusa), koji ponekad mogu malo skratiti trajanje bolesti, ali je ne mogu izlečiti. Postoje četiri leka odobrena za ovu namjenu: amantadin, rimantadin, zanamivir i oseltamivir. Kako neki od ovih lekova imaju nejasan odnos koristi i rizika – nemaju dokazan uticaj na smanjenje rizika od razvoja komplikacija ili hospitalizacija, mogu izazvati neke teže neželjene efekte ili se moraju primenjivati s posebnim oprezom kod nekih grupa pacijenata (zanamivir i oseltamivir) ili mogu biti neefikasni zbog postojanja otpornosti nekih virusa (amantadin i rimantadin) – ove lekove može propisati samo lekar.