Kako se liječe prehlada i gripa?

Liječenje prehlade

Trenutno ne postoji antivirusni lijek koji bi mogao izliječiti prehladu ili skratiti njeno trajanje. Ne postoji ni lijek koji trenutno otklanja simptome prehlade i gripe. Ipak, raspoloživ je veliki broj lijekova i tremana koji pomažu da se ublaže simptomi prehlade (simptomatska terapija):

 • bezreceptni lijekovi:
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
Kod djece s povišenom temperaturom ne smiju se primjenjivati preparati na bazi acetilsalicilne kiseline, jer kod primjene tokom virusnih infekcija u djece mogu dovesti do razvoja Reyevog sindroma, potencijalno veoma ozbiljnog, čak i smrtonosnog poremećaja. Nadalje, stručnjaci ne preporučuju primjenu acetilsalicilne kiseline, ili bilo kojeg preparata koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu, kod bilo kakve virusne infekcije (poput gripe, osipnih bolesti…) u djece mlađe od 12 godina.

 

Liječenje gripe

Ljekar može odrediti specifičan tretman gripe na osnovu:

 • godina starosti pacijenta, ukupnog zdravstvenog stanja i prethodne medicinske historije
 • tipa i proširenosti gripe, te težine simptoma
 • individualne podnošljivosti određene farmakoterapije i/ili terapijskih procedura
 • očekivanog toka bolesti
 • Vašeg mišljenja ili preferencija

Cilj liječenja gripe jeste spriječiti ili ublažiti razvoj težih simptoma. Tretman može sadržavati:

 • bezreceptne lijekove:
 • odmaranje
 • pojačan unos tekućine
 • izbjegavanje konzumiranja alkohola i duhanskih proizvoda
 • lijekove na recept – antivirotici (lijekovi koji djeluju protiv virusa), koji ponekad mogu malo skratiti trajanje bolesti, ali je ne mogu izliječiti. Postoje četiri lijeka odobrena za ovu namjenu: amantadin, rimantadin, zanamivir i oseltamivir. Kako neki od ovih lijekova imaju nejasan odnos koristi i rizika – nemaju dokazan utjecaj na smanjenje rizika od razvoja komplikacija ili hospitalizacija, mogu izazvati neke teže neželjene efekte ili se moraju primjenjivati s posebnim oprezom kod nekih grupa pacijenata (zanamivir i oseltamivir) ili mogu biti neefikasni zbog postojanja otpornosti nekih virusa (amantadin i rimantadin) – ove lijekove može propisati samo ljekar.