Ko može koristiti Rhinostop®?

Rhinostop® mogu koristiti odrasli i deca iznad 12 godina. Rhinostop se primenjuje peroralno(na usta) u obliku tableta .

Odrasli i deca iznad 12 godina trebaju koristiti Rhinostop® tablete, i to:

  • uzeti 1 (jednu) tabletu svakih 6 sati.

 

Kod pacijenata s blago do umereno oštećenom funkcijom bubrega preporučuje se produžiti interval između pojedinačnih doza tableta ili sirupa – na svakih 8 do 12 sati.